Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların İzinlerine Dair Yönetmelik 27.05.2017 RG-30078 İndir
Yönetmelik Turkuaz Kart Yönetmeliği 14.03.2017 RG-30007 İndir
Yönetmelik Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2016 RG-26392 İndir
Yönetmelik Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 08.11.2016 RG-29882 İndir
Yönetmelik Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30.06.2016 RG-29758 İndir
EKLER Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik-Ek 30.06.2016 RG-29758 İndir
Yönetmelik Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24.06.2016 RG-29396 İndir
Yönetmelik Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlere Dair Yönetmelik 15.01.2016 RG-29594 İndir
Yönetmelik İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015 RG-29429 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29.06.2015 RG-29401 İndir
Yönetmelik Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09.01.2014 RG-28877 İndir
Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Son Güncelleme:18.07.2017) 30.12.2013 RG-28867/RG-30127 İndir
EKLER BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-EK 30.12.2013 RG-28867 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 RG-28861 İndir
Yönetmelik Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2013 RG-28833 İndir
EKLER İlkyardım Yönetmeliği 23.11.2013 RG-25425 İndir
EKLER Tozla Mücadele Yönetmeliği-Ek 05.11.2013 RG-28812 İndir
Yönetmelik Tozla Mücadele Yönetmeliği 05.11.2013 RG-28812 İndir
Yönetmelik Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 05.10.2013 RG-28786 İndir
Yönetmelik Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 RG-28770 İndir
Sayfa 1 - 6