Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.Son Değ:18.07.2017 19.09.2009 RG-27354 / RG-30127 İndir
Kanun 1475 Sayılı İş Kanunu 25.08.1971 RG-13943 İndir
Kanun 4857 Sayılı İş Kanunu 22.05.2003 RG-25134 İndir
Yönetmelik Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 /25.08.2017 27.09.2008 RG-27010/RG-30165 İndir
Yönetmelik Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 08.11.2016 RG-29882 İndir
Yönetmelik Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği 06.04.2019 RG-30737 İndir
Yönetmelik Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 04.05.2018 RG-30411 İndir
EKLER Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği-Ekler 04.05.2018 - İndir
Yönetmelik Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013 RG-28539 İndir
Yönetmelik Asgari Ücret Yönetmeliği 01.08.2004 RG-25540 İndir
Yönetmelik Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16.08.2013 RG-28737 İndir
Yönetmelik Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 RG-28741 İndir
Yönetmelik Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 03.03.2018 RG-26411 İndir
EKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği-Ek 03.03.2018 - İndir
Yönetmelik Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2016 RG-26392 İndir
Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003 RG-25269 İndir
Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007/ Son Güncelleme:15.03.2018 15.03.2018 RG-26735/RG-30109 İndir
Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 RG-28678 İndir
EKLER BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK-EK 15.06.2013 RG-28678 İndir
Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Son Güncelleme:02.03.2019) 02.03.2019 RG-28867/RG-30127 İndir
Sayfa 1 - 6