Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Son Değişiklik :18.08.2017) 03.03.2004 RG-25391 / RG-30158 İndir
Yönetmelik Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 31.12.2018 RG-28786 İndir
Yönetmelik Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.08.2003 RG-25214 İndir
Yönetmelik Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 05.02.2013 RG-28550 İndir
Yönetmelik Turkuaz Kart Yönetmeliği 14.03.2017 RG-30007 İndir
EKLER Tozla Mücadele Yönetmeliği-Ek 05.11.2013 RG-28812 İndir
Yönetmelik Tozla Mücadele Yönetmeliği 05.11.2013 RG-28812 İndir
Yönetmelik Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013 RG-28706 İndir
Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 RG-27092 İndir
Yönetmelik Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 31.12.2012 RG-28514 İndir
Yönetmelik Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların İzinlerine Dair Yönetmelik 27.05.2017 RG-30078 İndir
Yönetmelik Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 03.09.2008 RG-26986 İndir
EKLER Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği-Ek 11.09.2013 RG-28762 İndir
Yönetmelik Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013 RG-28762 İndir
Yönetmelik Sağlık Kuralları Bakımında Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16.07.2013 RG-28709 İndir
Yönetmelik Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Son Değ:19.08.2017) 07.04.2004 RG-25426 / RG-30159 İndir
EKLER Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik-Ek 30.06.2016 RG-29758 İndir
Yönetmelik Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30.06.2016 RG-29758 İndir
Yönetmelik Mesleki Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği 30.12.2008 RG-27096 İndir
Yönetmelik Makina Emniyeti Yönetmeliği 03.03.2009 RG-27158 İndir
Sayfa 1 - 6