Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 01.05.2019 RG-26361 İndir
EKLER Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği-Ekler 01.05.2019 - İndir
Yönetmelik Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği 06.04.2019 RG-30737 İndir
EKLER BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-EK 02.03.2019 RG-28867 İndir
Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Son Güncelleme:02.03.2019) 02.03.2019 RG-28867/RG-30127 İndir
Yönetmelik Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 31.12.2018 RG-28786 İndir
Yönetmelik Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 09.11.2018 RG-27920 İndir
Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 24.05.2018 RG-28648 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 21.05.2018 RG-29401 İndir
EKLER İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik-Ekler 21.05.2018 - İndir
Yönetmelik Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 04.05.2018 RG-30411 İndir
EKLER Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği-Ekler 04.05.2018 - İndir
Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007/ Son Güncelleme:15.03.2018 15.03.2018 RG-26735/RG-30109 İndir
Yönetmelik Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 03.03.2018 RG-26411 İndir
EKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği-Ek 03.03.2018 - İndir
Yönetmelik Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların İzinlerine Dair Yönetmelik 27.05.2017 RG-30078 İndir
Yönetmelik Turkuaz Kart Yönetmeliği 14.03.2017 RG-30007 İndir
Yönetmelik Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2016 RG-26392 İndir
Yönetmelik Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 08.11.2016 RG-29882 İndir
EKLER Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik-Ek 30.06.2016 RG-29758 İndir
Sayfa 1 - 6