Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 24.05.2018 RG-28648 İndir
Yönetmelik Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013 RG-28633 İndir
Yönetmelik Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013 RG-28743 İndir
Yönetmelik Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008 RG-27021 İndir
Yönetmelik Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.04.2004 RG-25423 İndir
Yönetmelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 31.10.2012 RG-28453 İndir
Yönetmelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 22.10.2006 RG-26327 İndir
Yönetmelik Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik.(Son Güncelleme:12.05.2017) 06.04.2004 RG-25425/RG-30064 İndir
Yönetmelik Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14.09.2010 RG-27699 İndir
Yönetmelik Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2007 RG-26454 İndir
Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013 RG-28620 İndir
Yönetmelik Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04.11.1984 RG-18565 İndir
Yönetmelik Elektrikle İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11.11.1989 RG-20339 İndir
Yönetmelik Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30.11.2000 RG-24246 İndir
Yönetmelik Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 RG-24500 İndir
Yönetmelik Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 RG-28533 İndir
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013 RG-287171 İndir
Yönetmelik Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09.01.2014 RG-28877 İndir
Yönetmelik Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 RG-28737 İndir
Yönetmelik Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlere Dair Yönetmelik 15.01.2016 RG-29594 İndir
Sayfa 1 - 6